Dit platform is door en voor vakmensen ontwikkeld

Vakmensen hebben niet altijd invloed op de gang van zaken met betrekking tot de opdrachten die er binnen komen. Soms heb je te weinig werk om al je personeel aan het werk te houden en andersom heb je ook wel eens handen te kort om een klus af te krijgen en sta je met je rug tegen de muur, omdat je niet op twee plekken tegelijk kunt zijn.

Tijden veranderen, maar verandert je organisatie daarin mee? Jij bent als ondernemer op zoek naar het beste voor jezelf en voor je bedrijf.  Personeel is hierin een belangrijke factor. Heb je personeel in dienst, dan heb je gelijk vaste kosten, maar lukt het om voldoende werk te hebben? En wat als personeelsleden uitvallen of ziek worden?

De arbeidsmarkt is in hoog tempo aan het veranderen. Hoeveel ZZP’ers zijn er in de afgelopen jaren al bij gekomen? En deze aantallen lopen nog steeds op. Sommige ZZP’ers zijn uit luxe voor zichzelf begonnen, maar dit is in lang niet alle gevallen zo. Hoe kun jij als ondernemer je risico en kosten beheersen, zonder een te kort aan juist personeel? Bij de ene opdracht heb je een voorman nodig die een project kan leiden. Bij de andere opdracht zit je juist verlegen om een paar handen voor onmisbaar maar eenvoudiger werk.

Mannetjeover.nl is een branche gerelateerd platform dat vakmensen aan elkaar verbindt. Heb je tijdelijk een mannetje over of juist een mannetje nodig op dit platform kun je dit met branchegenoten delen. Zo kun je elkaar helpen.

Mannetjeover.nl houdt vakmensen aan het werk!

Missie

Het verbinden van vakmensen die elkaar simpel en snel kunnen vinden na inschrijving op het platform van mannetjeover.nl

Zo kan het bestaansrecht van een onderneming gewaarborgd worden. Tevens voorkomt het onnodige kosten, tijd en misschien wel ‘nee’ moeten zeggen tegen een klus.

Visie

Een branche specifiek platform waar mannetjes die over zijn en mannetjes die nodig zijn elkaar makkelijk kunnen vinden en dat zelfs met de juist gekwalificeerde mensen.